HOE KUNT U HELPEN?

ANBI Registratie

U kunt stichting Child Friendship op diverse manieren ondersteunen. De mogelijkheden staan op deze pagina verder uitgewerkt. Het is daarbij goed om te weten dat stichting World Child Care ANBI-geregistreerd is. ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat u donaties en schenkingen gedeeltelijk terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van hoeveel u jaarlijks aan goede doelen schenkt én van de hoogte van uw inkomen.

Sponsoring van organisatiekosten

Natuurlijk maakt de stichting ook kosten. Denk aan reiskosten voor voorlichtingsavonden, promotiemateriaal, bedankjes voor sponsors, administratie- en accountantskosten. Om te kunnen zorgen dat inkomsten uit donaties, periodieke schenkingen en kindsponsoring voor 100% aan de projecten besteed kunnen worden, zoekt Child Friendship sponsors die een bijdrage willen leveren aan de organisatiekosten van de stichting. Dat kan ook door sponsoring in natura of het uithanden nemen van bepaalde werkzaamheden.

Donaties of structurele sponsoring

Materiaal is voor ons vrijwel onmogelijk om mee te nemen of te verschepen naar Myanmar. Maar gelukkig is in Myanmar vrijwel alles te koop voor beduidend lagere prijzen dan in Nederland. Dankzij eenmalige donaties of structurele sponsoring in de vorm van geld kunnen we ter plaatse de benodigde materialen kopen en veel goed werk verrichten. Daarbij ondersteunen we ook nog eens de lokale economie. Uiteraard kopen wij onze materialen alleen bij particuliere bedrijven.

interesse of vragen ?

Sponsoring van eten, drinken en schoolspullen

Om de woongroepen van onze projecten op termijn selfsupporting te maken kunt u een kind sponsoren. Uiteraard komt het geld ten goede aan de hele groep. Op de website kunt u zien wanneer er weer een bestuurder of vrijwilliger naar één van de projecten gaat.

bankrekeningnummer:  NL33RABO0105108952

Deze bedrijven waren u voor